Chim Công đẹp nhất, Chim Công xanh, Chim Công trắng

Cung cấp con giống chim công xanh, chim công trắng, chim công ngũ sắc, chim trĩ đỏ... có đầy đủ nguồn gốc và giấy tờ. Mọi nhu cầu về chim công vui lòng liên hệ.

Cung cấp con giống chim công xanh, chim công trắng, chim công ngũ sắc, chim trĩ đỏ... có đầy đủ nguồn gốc và giấy tờ. Mọi nhu cầu về chim công vui lòng liên hệ.